top of page

ÅTGÄRDER SOM METROPOLIS HEALTH CLUB HAR VIDTAGIT FÖR ATT MINSKA SPRIDNINGEN AV COVID-19

Beräknar antalet besökare med incheckningar i receptionen så att maxantal inte överskrids.

 

Fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Begränsat antalet besökare till max 40 personer åt gången.

 

Varje yta har sitt maxantal beräknat på storlek.

 

Regler som gäller under vistelsen finns utskrivet och lättillgänglig för besökaren.

 

Handsprit och ytdesinfektion står utspritt placerat i lokalen.

 Antalet för gruppträningen har begränsats till 7 personer + tränaren och passet har
corona-anpassats. Hemmaträning finns även som alternativ.

 

Lokalen rengörs och städas av lokalvårdare varje dag.

 

Handtag, trappräcken, kortläsare, nycklar osv rengörs regelbundet av personal.

INFORMATION TILL VÅRA MEDLEMMAR

 Tvätta händerna ofta. Använd tvål och vatten eller handsprit.

 

Håll säkert avstånd till varandra.

 

Rör inte vid ögon, näsa eller mun.

 

Håll för näsan och munnen med armbågsvecket eller en näsduk när du hostar eller nyser.

 

Stanna hemma om du känner dig sjuk.

 

Uppsök sjukvård om du har feber, hosta och svårt att andas.

 

Duscha och byt om hemma om du kan.

 

Undvik rusningstider som tex lunchtid.

bottom of page